Obligatie.nl is laagdrempelig beleggen met transparante opzet

  Privacy Statement van Obligatie.nl

  Welke gegevens gebruiken wij?

  Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook uw bankrekeningnummer, voor het automatisch bijschrijven van de rente.

  Wij gebruiken ook cookies.

  Met cookies kunnen wij ervoor zorgen dat de site beter werkt. De webshop onthoudt wat u in de winkelmand heeft gezet, zodat deze producten niet zomaar verdwijnen.

  Onze analytische cookies houden via statistieken het bezoekersgedrag op de site bij. Denk aan hoeveel bezoekers op een bepaalde knop klikken of welke pagina’s op de site bezocht worden en welke niet of slecht. Met deze gegevens kunnen sitebeheerders de website verbeteren. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie beleid.

  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens:

  • om u een product of dienst aan te bieden.
  • om een product of dienst af te sluiten.
  • om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
  • om ons aan de wet te houden.
  • om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

  Welke contactmomenten leggen wij vast?

  Wij leggen vast wat wij met u afspreken. Daarnaast gebruiken wij onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren.

  Wie is verantwoordelijk?

  Obligatie.nl is onderdeel van Container Poule BV. welke verantwoordelijk is voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

  Met wie delen wij uw gegevens ?

  Wij geven uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden en verkopen uw gegevens niet.

  Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
  Onze website is goed beveiligd met een SSL certificaat. Wij nemen strenge maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Onze medewerkers hebben duidelijke instructies hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken deze anoniem door alle gegevens te verwijderen die naar u verwijzen. Zij kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

  Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy, onder andere:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
  • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
  • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
  • De Telecommunicatiewet.

  Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

  • uw gegevens bij ons opvragen.
  • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
  • uw gegevens laten verwijderen. Het komt voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen omdat wij bijvoorbeeld uw gegevens nog nodig hebben, of omdat wij ons aan een wet moeten houden.
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

  Wilt u van bovenstaande punten gebruik maken, mail ons dan op info@obligatie.nl

  Cookiewet

  Volgens de cookiewet hoeven sites voor het plaatsen van analytische en functionele cookies geen toestemming aan gebruikers te vragen. Deze schaden namelijk amper de privacy van de gebruikers. Maar volg–cookies mogen alleen geplaatst worden nadat gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Er verschijnt dan een melding in beeld met de vraag of cookies geplaatst mogen worden. Een site mag overigens niet gebruikers blokkeren die geen toestemming geven.

  Cookies verwijderen

  Verwijder eventueel cookies van de pc, smartphone en tablet. Bedenk wel dat als een cookie zorgt dat u automatisch op een site inlogt, dat niet meer gebeurt als de cookie wordt verwijderd. Het is dus handig om sommige cookies niet weg te gooien.

  Heeft u een vraag, tip of klacht, mail dan naar info@obligatie.nl